SDG 10:
REDUCE INEQUALITIES

Reduce inequality within and among countries

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

תקשורת בין אישית

By: הילה שריג בהט
Published in: 295.3010
SDGs : SDG 03, SDG 10, SDG 16, SDG 04  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: “הקורס דן ברמות התקשורת השונות בתחום הטפול הרפואי ומתמקד בתקשורת ביןאישיתמתוך גישת הטפול הממוקד במטופל, ומתוך התייחסות ל (more…)

עידן השירותים:סוגיות מרכזיות

By: אורנה בלומן-גולדברג
Published in: 289.2351
SDGs : SDG 08, SDG 10, SDG 04, SDG 05, SDG 03  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מטרת קורס להקנות ידע וכלים, לפתח ראיה כוללנית ותובנות, ולאפשר דיון במורכבות שלההתנהלות החברתית והתעסוקתית בעידן הבתר- תע (more…)

Challenges in the Mediterranean Sea

By: תמר לוטן
Published in: 227.4068
SDGs : SDG 06, SDG 07, SDG 10, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14 ,SDG 16  |  Units: Marine Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

Mediterranean seminar and field trips

By: תמר לוטן
Published in: 227.4069
SDGs : SDG 06, SDG 07, SDG 10, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14 ,SDG 16  |  Units: Marine Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

סמינר דוקטורנטים בביולוגיה ימית

By: תמר לוטן
Published in: 227.5002
SDGs : SDG 06, SDG 07, SDG 10, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14 ,SDG 16  |  Units: Marine Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

FIELD AND LABORATORY TECHNIQUES IN MARIN

By: דוד ניקולס וולדמן
Published in: 224.4053
SDGs : SDG 05, SDG 04, SDG 10, SDG 08, SDG 16, SDG 17  |  Units: Marine Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

סמינריון מחלקתי – חלק ב’

By: מונא מארון
Published in: 222.4303
SDGs : SDG 03, SDG 10 , SDG 15  |  Units: Natural Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

DEPARTMENTAL SEMINAR

By: דוד ניקולס וולדמן
Published in: 224.4003
SDGs : SDG 05, SDG 04, SDG 10, SDG 08, SDG 16, SDG 17  |  Units: Marine Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: סנושאים נבחרים בחקר מזרח הים התיכון, (סמינר), מרכז: ד”ר מייקל לזר.מרצים: מרצי בית הספר והמוסדות הקשורים אליו.סמינר בית ס (more…)

קריאה מודרכת – אבי מנדלסון

By: אברהם מנדלסון
Published in: 222.4030
SDGs : SDG 03, SDG 10  |  Units: Natural Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

קריאה מודרכת – שני שטרן

By: שני שטרן
Published in: 222.4028
SDGs : SDG 03, SDG 10  |  Units: Natural Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

פלסטיות במערכת העצבים

By: אדי ברקאי
Published in: 222.4102
SDGs : SDG 03, SDG 10 , SDG 15  |  Units: Natural Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: יכולתו של האורגניזם להסתגל לתנאים בעולם המשתנה תלוי במידה רבה ביכולתהשל מערכת העצבים לשנות את אופי תגובתה לגירויים חיצונ (more…)

תרגיל בנוירופיזיולוגיה של תאים ורשתותעצב

By: סמא זידאן
Published in: 222.4124
SDGs : SDG 03, SDG 10 , SDG 15  |  Units: Natural Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

סמינריון מחלקתי- חלק א’

By: מונא מארון
Published in: 222.4003
SDGs : SDG 03, SDG 10 , SDG 15  |  Units: Natural Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: בסמינר החוגי כל סטודנט יציג את נושא מחקרו ומאמרים חדשניים בתחום.בנוסף חוקרים אורחים יציגו את מחקרם.מעבר הקורס מותנה ברי (more…)