תורת ההכרה

תורת ההכרה

By: ארנון קרן
Published in: 107.2300
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מושג הידיעה והתנאים לידיעה, ספקנות, קונטקסטואליזם, מבנה ההצדקה האפיסטמית,אינטרנליזם ואקסטרנליזם אפיסטמי, ערכה של הידיעה. הקורס יעסוק במושגי יסוד, תיאוריות עיקריות ובעיות מרכזיות באפיסטמולוגיה בת זמננו