שפת גוף בהתמודדות עם מצבי לחץ

שפת גוף בהתמודדות עם מצבי לחץ

By: קרן אור-חן
Published in: 212.3038
SDGs : SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: שפת הגוף היא לשון לא-מילולית המשמשת אותנו בשגרת חיינו, בעבודה ומחוץ לה.היכרות עמה תעניק כלים יישומיים לשיפור מיומנויות ב תקשורת הבינאישית ושיפורהתדמית האישית. נושאי הקורס :• מהי שפת גוף וחשיבותה באינטראקציה.• מבוא לתקשורת בינאישית ושפת הגוף•