קמפוס מ”א

קמפוס מ”א

By: אסף זלצר
Published in: 115.5002
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: משחר גילוייה מחדש של ארץ ישראל, במחצית השנייה של המאה ה-19 הגיעו אליהחוקרים מארצות שונות, לגלות את צפונותיה, לחשוף את עב רה ולהבין את הווייתה.חוקרים אלו הניחו את התשתית הרעיונית והטכנית לחקר ארץ ישראל ומאז ועד היוםמשתמשים חוקרי הארץ בהכרת המ