פסיכולוגיה חיובית

פסיכולוגיה חיובית

By: אלון רז
Published in: 212.2246
SDGs : SDG 10, SDG 03, SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס נתמקד בתנועה צומחת בפסיכולוגיה העכשווית הידועה בשם “פסיכולוגיהחיובית”. פסיכולוגיה חיובית מתמקדת בניסיון להבין את מ קורות החוסן הגופניוהנפש להתמודדות יעילה עם מצוקות ולחצים בחיים לצד מקורות העוצמה וההשראההאנושית. בקורס נעמוד הן על עמדות