מקום, מחקר טקסט- התנסות מעשית

מקום, מחקר טקסט- התנסות מעשית

By: אסף זלצר
Published in: 115.3502
SDGs : SDG 04  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: במגוון רחב של אתרים ומקומות ברחבי המדינה ניתן למצוא שלטי מידע. שלטים אלוחושפים מידע היסטורי ומידע אחר והם כוללים תמונות, איורים ואפילו צילומיםשל מסמכי מקור. השלטים מופיעים במרחב הציבורי כשירות של הרשויות למעןהציבור הרחב. מטרתם של השלטים להב