מבוא לכלכלה א

מבוא לכלכלה א

By: חן שצברגר
Published in: 206.111
SDGs : SDG 08  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקניית המכשירים האנאליטיים הבסיסיים מושגי יסוד מחסור ועקומת תמורהפונקצית הביקוש פונקצית הייצור הוצאות הייצור וההיצע שיווי משקל שלהפירמה קביעת מחיר בשוק המוצרים ובשוק גורמי הייצור תחרות בלתי משוכללת התחלקות ההכנסות במשק.