למידה וחדשנות בארגונים

למידה וחדשנות בארגונים

By: סמדר שלומית פורת
Published in: 204.4302
SDGs : SDG 08, SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יעסוק בכשירויות חיוניות של למידה וחדשנות הנדרשות לארגונים בסביבההיפר-תחרותית ותנודתית. הקורס עוסק בשתי סוגיות מפתח : 1. כיצד ארגוניםמקדמים תהליכי למידה של הפרט ושל הארגון בכללותו. 2. מהי חדשנות וכיצד ניתןלמקסם אותה בארגון? הקורס יאופיי