אסטרטגיה שיווקית

אסטרטגיה שיווקית

By: קימברלי דון וויבר
Published in: 209.419
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ניהול מכירות שיווק תעשיתי ומוסדי שיווק בסביבה הבינלאומית ניתוח הזדמנויות שיווקיות פיתוח אסטרטגיות שיווקיות ויישומן פילוח שווקים צנורותהפצה שווקים בינלאומיים הבנת הסביבה המוסדית בארצות זרות בתכנון השיווק איתור ובנית צנורות שיווק.