SDG 9:
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

INFORMATION SYSTEMS

By: אשר דוב בודוף
Published in: 209.815
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

צילום עיתונאי

By: יאיר גיל
Published in: 208.1223
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: סדנת צילום עיתונאי עוסקת בתיעוד מצולם של אירועים והתרחשויות בעלי אופידרישות הקורס:סיפורי-חדשותי, וגם בצילום מגזיני, לעית (more…)

קהילות וירטואליות יצרניות – סמינר

By: עפר ארזי
Published in: 214.395
SDGs : SDG 09, SDG 11  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הסמינר יעסוק בהיבטים התנהגותיים הקשורים לקהילות אינטרנט יצרניות דוגמתויקיפדיה או פרויקטי קוד פתוח. בקהילות אלו מתנדבים מ (more…)

כלכלה פוליטית מתוקשב

By: יניב ריינגוורץ
Published in: 205.4488
SDGs : SDG 09, SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

סמארטפון ונר

By: שי פוגלמן
Published in: 208.1339
SDGs : SDG 09, SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: סדנא עיונית ומעשית ליצירת קולנוע תיעודי עצמאי. במסגרות זו ילמדו ויתרגלודרישות הקורס:המשתתפים את כל שלבי העשייה הדוקומנטר (more…)

תחקיר ואיסוף מידע

By: נתנאל מרדכי משה שלומוביץ
Published in: 208.1334
SDGs : SDG 09, SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: ייצוגה של העבודה העיתונאית בתרבות הפופולרית מתמקד לרוב בשלב התחקיר,דרישות הקורס:ובצדק. זהו השלב המשמעותי ביותר, שמבדיל א (more…)

BUSINESS IN CHINA

By: גרהם ג’קסון
Published in: 209.4997
SDGs : SDG 09, SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

ENTREPRENEURSHIP AND INTERNATIONAL BUSIN

By: הווארד לורנס שאו
Published in: 209.488
SDGs : SDG 09, SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

שימושי מחשב באקטואריה

By: אהוד מקוב
Published in: 207.4126
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מודלים הסתברותיים וכלכליים עבור סיכונים בהקשרים הנדסיים ופיננסיים.שיטות להשוואת אלטרנטיבות עם סיכון דירוגם ובחירה ביניה (more…)

אסטרטגיות שיווק ברשתות החברתיות

By: סמדר חדש
Published in: 208.4524
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מדונאלד טראמפ ועד #metoo: רשתות חברתיות הן חלק בלתי נפרד ממערך השיווק שלדרישות הקורס:כל מותג ותופסות נפח גדול מהעשייה של (more…)

כלכלה פוליטית

By: יניב ריינגוורץ
Published in: 205.4487
SDGs : SDG 09, SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

להבין את תעשיית ההיי-טק

By: רועי דודזון
Published in: 208.3273
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: קורס זה יעסוק בתעשיות ההיי-טק כמוסדות חברתיים ותקשורתיים. לתעשיות אלו ישדרישות הקורס:כיום משקל כלכלי (כיצרניות ומעסיקות) (more…)

פיתוח ארכיטקטורות מבוססות ענן

By: יאן קליאבר
Published in: 214.235
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: קורס פיתוח ארכיטקטורות מבוססות ענן מכסה את העקרונות הבסיסיים של בנייתתשתיות מערכות מידע על גבי Amazon Web Services או בק (more…)

שיטות סטטיסטיות

By: ניצנה-ויקטוריה ברקן
Published in: 214.44
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: מטרת הקורס היא להקנות כלים מתקדמים בסטטיסטיקה וליישמם בתוכנת SPSS.הנושאים שיילמדו בקורס הם: סטטיסטיקה תיאורית , רווחי סמ (more…)

כלכלה ניהולית

By: משהור חוש
Published in: 213.2003
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: תופעת המחסור עקומת התמורה יתרון יחסי פונקצית הייצור תפוקה שוליתוממוצעת הקצאת מקורות עקומת היצע התנהגות צרכנים עק (more…)

תקשורת נתונים

By: ויאם שאהין
Published in: 214.29
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: יסודות טכנולוגיית תקשורת הנתונים, מודל שבע השכבות רשתות מקומיות, רשתותאזוריות ועולמיות. האינטרנט: מושגי יסוד, מבנה שימ (more…)

שימוש בממ”ג בניהול ותכנון סביבתי

By: בוריס פורטנוב
Published in: 213.4011
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס יגדיל ויפרט את המרכיבים עקרונות תופעות בולטות ותהליכי פיתוח שלמערכות למידע גיאוגרפי. הלימודים יתרכזו בצד הישומי (more…)

ניהול נתוני עתק – BIG DATA

By: קרן סגל
Published in: 214.371
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: עידן המידע מזמן לארגונים וחוקרים גישה לכמויות חסרות תקדים של נתוניםממגוון מקורות ובמגוון תבניות. בין אם מדובר בטקסט הנוצ (more…)

שיטות תכנות לאקטוארים

By: ראמי סעד
Published in: 207.7031
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

ניתוח רשתות חברתיות

By: אסנת מוקרין
Published in: 214.355
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: הקורס מלמד את התחום הנקרא מדע הרשתות, ומשלב תובנות מסוציולוגיה חברתית,תורת הגרפים, ופיזיקה סטטיסטית (מערכות קומפלקסיות, (more…)