SDG 9:
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Research
Research
Learning
Learning and Students
Public Engagements
Public Engagements
Operation
Operation

Search & Filter

  • Reset All

עסקים בקוריאה: מתיאוריה לפרקטיקה

By: צברית קים עזרא
Published in: 125.4324
SDGs : SDG 09  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

פרוייקט גמר עסקים באסיה

By: יורם עברון
Published in: 125.9013
SDGs : SDG 09  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: קורס זה מיועד להביא לידי יישום את מכלול החומר שנלמד במהלך תכנית הלימודים’עסקים באסיה’ ולהכין את הסטודנטים להשתלבות בעולם (more…)

פיתוח כלכלי וחדשנות בסין

By: יורם עברון
Published in: 125.4319
SDGs : SDG 09  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

מבוא למיסוי וכלכלה ישראלית

By: שני כהן
Published in: 212.4270
SDGs : SDG 08, SDG 09  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יעסוק ב:דרישות הקורס:1. הגדרות וסוגי המס בישראל.2. הכנסות פירותיות3. הכנסות פטורות ממס4. הוצאות5 (more…)

ניהול ומנהיגות

By: דוידי סגל
Published in: 212.3131
SDGs : SDG 08, SDG 09  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: בקורס תוצגנה התאוריות המרכזיות שבאמצעותן ניסו הוגי התחום לענות על השאלה,תוך שימת דגש על נקודת המבט של ניהול בעידן המודרנ (more…)

התנסות מעשית

By: אור שרף
Published in: 129.8101
SDGs : SDG 04, SDG 05, SDG 08, SDG 09, SDG 11, SDG 17  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

כתיבה וויקיפדית

By: אור שרף
Published in: 211.1430
SDGs : SDG 04, SDG 09, SDG 10, SDG 17  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

תוכנה ומדיה חברתית בתחום השירות

By: ירון יוסף
Published in: 100.1794
SDGs : SDG 08, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

טלמדיסין- רפואה בעידן הדיגיטלי

By: מוטי חיימי
Published in: 286.4988
SDGs : SDG 03, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

סדנא בפיתוח מוצר עבור אוכלוסיה מזדקנת

By: מיכל פאולה איזקסון ברנד
Published in: 287.4721
SDGs : SDG 03, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

טכנולוגיה מסייעת

By: שירה רוטשילד
Published in: 295.4107
SDGs : SDG 03, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הרחבת הידע בזיהוי המגבלות של אנשים עם נכות ומציאת פתרונות בהתאםלצרכים המיוחדים של הפרט על מנת לשפר תפקוד בחיי היום יום. (more…)

יזמות עסקית ביו-רפואה

By: מאיר פרץ פוגטש
Published in: 286.4420
SDGs : SDG 03, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יעסוק בנושאים תיאורטיים ומעשיים בתחום הייזמות העיסקית הביורפואיתלרבות שלב הסטארט-אפ מודלים עסקיים של מחקר ופיתוח (more…)

ארגונומיה

By: צביקה כץ
Published in: 295.4123
SDGs : SDG 03, SDG 05, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בעיות בריאות רבות נובעות משהייה ממושכת בסביבה שאינה מתאימה לגופן של האדם,ייחודיות.בין אם זו סביבת עבודה, סביבת הבית או ה (more…)

שירותי אנוש וטכנולוגיה של בריאות

By: דניס רוזנברג
Published in: 100.1834
SDGs : SDG 03, SDG 10, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

פגות:ראיה התפתחותית עדכנית בליווי וטיפול

By: רותם סלה-גואטה
Published in: 292.4602
SDGs : SDG 03, SDG 05, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

סמינריון מחקר ב

By: הילה שריג בהט
Published in: 295.4190
SDGs : SDG 04, SDG 09, SDG 10, SDG 11  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description:

יזמות וחדשנות

By: חני נוימן
Published in: 288.4581
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

מיומנויות מחשב

By: אירן פיש
Published in: 320.1434
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: לימוד והכרת המחשב ומערכת ההפעלה של המחשב האישי. תוכנת עיבודתמלילים הכרה ושימוש באינטרנט ודאר אלקטרוני. הקורס משלב הוראה (more…)

גרונטכנולוגיה

By: מיכל פאולה איזקסון ברנד
Published in: 287.4722
SDGs : SDG 03, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description:

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטור

By: חדוה אייל
Published in: 290.4080
SDGs : SDG 03, SDG 09  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: