RESEARCH

מחקר

Research

החל בשמורת הר הכרמל, דרך מרכז העיר חיפה ועד הים התיכון – המעבדה החיה שלנו מקדמת את המחקר ואת ההטמעה של פתרונות בעלי השפעה גלובלית.
אוניברסיטת חיפה מתחייבת למחקר ולפיתוח בר־קיימה באמצעות הנעה לפתרונות יישומיים בתחומים שונים, כמו בריאות וניהול משאבי טבע וסביבה. 
More…

Learning and Students

סטודנטים ולימודים

Learning and Students

אוניברסיטת חיפה מעודדת התפתחות אקדמית וחברתית מקיפה, ומטפחת סטודנטים בעלי מסוגלות עצמית, מומחיות, ידע יישומי וחזון אישי בר־השגה.
האוניברסיטה חרטה על דגלה את קידום השוויון המגדרי והבין־עדתי, שילוב בני אדם עם מוגבלויות וניידות חברתית בקמפוס ומחוצה לו, כדי להבטיח גיוון במחקר, בקידום היזמות ובשירות הציבורי. האסטרטגיה האקדמית שלנו שואפת לטיפוח השגשוג והשלום.
More…

Public Engagements

מעורבות ציבורית

Public Engagements

אוניברסיטת חיפה שותפה פעילה במאמצים העולמיים להבטחת עתיד טוב יותר לכדור הארץ ולאנושות.
סטודנטים וסגל מובילים שירותי בריאות קהילתיים, קליניקות לסיוע משפטי, פרויקט גגות ירוקים ושיח פתוח עם הציבור הרחב – אלה הן רק חלק מהפעולות שבזכותן אנו קהילה חזקה ומשפיעה.
More…

Operations

תפעול

Operations

ההתמקדות של אוניברסיטת חיפה בצריכה אחראית ובפיתוח עיר בת־קיימה באה לידי ביטוי בתכניות שאפתניות בהיקפן ובהשפעתן, כגון: פרויקט הרכבל החדש, קמפוס עירוני נגיש והטמעת אמצעי התייעלות אנרגטית.
מלגות סיוע נרחבות, מערכות למידה מקוונות ומוסדות תרבות ברחבי הקמפוס – כל אלה מעודדים ומפתחים את הקהילה המקומית הרב־תרבותית והמגוונת שלנו.
More…