350 סוגי חיטת בר הישראלית הופקדו בכספת המהווה את עתודת החירום למקרה של הכחדה עולמית

350 סוגי חיטת בר הישראלית הופקדו בכספת המהווה את עתודת החירום למקרה של הכחדה עולמית

By: תמר קרוגמן
Published in:
SDGs : SDG 02, SDG 17  |  Units: Natural Sciences  | Time: 2020 |  Link
Description: 350 סוגים של חיטת בר הישראלית הופקדו בכספת המהווה את עתודת החירום למקרה של הכחדה עולמית הוכנסו להקפאה. עמוק בתוך קרחון, בקור של 18 -מעלות הפקידה ד"ר תמר קרוגמן, אוצרת בנק הגנים של אוניברסיטת חיפה אוצר, בתקווה שלא נצטרך להשתמש בו לעולם: 350 סוגים שונים של זרעי חיטת בר שנאספו מ-74 אזורים מרחבי הארץ והוכנסו לאחר כבוד לכספת הזרעים העולמית הנמצאת בסבלברד שבנורבגיה, הנקודה הצפונית ביותר בה חיים בני אדם. מטרתה של הכספת, שאוגרת בתוכה כבר למעלה ממיליון דגימות של זרעים: להוות עתודת זרעים של צמחי מזון וצמחי מרפא למקרה של הכחדה עולמית

כתיבת תגובה