תקשורת פוליטית בעידן המודרני: תיאוריות ו

תקשורת פוליטית בעידן המודרני: תיאוריות ו

By: אלון צויזנר ווילסון
Published in: 208.4225
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הופעתן של טכנולוגיות תקשורת מתקדמות ועליית הרשתות החברתיות הובילודרישות הקורס:לאופטימיות רבה באשר ליכולתן להשפיע לחיוב ע ל החברה ועל הזירה הפוליטית:הנגשת ידע לאזרחים, עידוד השתתפות בפוליטיקה ועוד. עם זאת, ההתפתחויותבעולם בשנים האחרונות, כולל

כתיבת תגובה