תקשורת המונים ובידור

תקשורת המונים ובידור

By: יונתן כהן
Published in: 208.205
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: קורס זה יתמקד בפעילות אנושית ההולכת ונהיית תכופה יותר – צריכת בידורבאמצעות מדיה. בשיעורים ננסה להבין טוב יותר: מהו בידור ? מהם תפקידיוהכלכליים והחוקיים של הבידור בחברה המודרנית? כיצד היחיד חווה את החוויההבידורית? מהן השפעותיו של הבידור על הי

כתיבת תגובה