שוק העבודה: דפוסים ומגמות עכשוויות

שוק העבודה: דפוסים ומגמות עכשוויות

By: עינת לביא
Published in: 289.4108
SDGs : SDG 08, SDG 10, SDG 05, SDG 01  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: שוק העבודה הוא גורם מפתח הן להתפתחות הכלכלית של מדינות, והן לסיכויי החיים שלאוכלוסיות ויחידים. מטרתו של הקורס היא להקנות ידע לגבי היבטיםמרכזיים בשוק העבודה, הגדרות ומושגים מרכזיים.נתמקד במיוחד במשמעות של שוק עבודה דואלי – נקודת המבט העדכנית

כתיבת תגובה