קידום ממשל, מנהל ומדיניות ציבורית

קידום ממשל, מנהל ומדיניות ציבורית

By: ערן ויגודה-גדות
Published in: 205.3518
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: השיעור יתמקד בניתוח יחסי הגומלין בין קהילית העסקים והמדינה. תשומת לב העיקרית תינתן למרומה של קהילית העסקים הישראלית בעיצ וב המדיניות הצבורית.שאלת יחסי העוצמה בין המדינה וקהילית העסקים תיבחן לאור הפרדיגמה

כתיבת תגובה