פתרון סכסוכים בזירה הבינלאומית

פתרון סכסוכים בזירה הבינלאומית

By: כרמלה לוטמר
Published in: 205.2023
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הסמינר יבחן את ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואת סוגיות היסודשעומדות על סדר היום במשא ומתן הישראלי-פלסטיני בדרך לה סדר מדיני, סוגיותכגון: הסדר מוסכם מול הסדר חד צדדי, עתיד ירושלים, פתרון בעיית הפליטים,עתיד ההתנחלויות, מעמד הפלסטינים בי

כתיבת תגובה