פרקטיקום מחקרי מתקדם – חלק ב- שנה ב

פרקטיקום מחקרי מתקדם – חלק ב- שנה ב

By: זהר אביתר דוור
Published in: 202.4031
SDGs : SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ראה סילבוס בקורס 4030 בסמסטר א'.קורס זה הינו המשך לקורס 4030 מסמסטר א' ומותנה ברישום אליו.

כתיבת תגובה