פרקטיקום מחקרי – חלק ב- שנה א

פרקטיקום מחקרי – חלק ב- שנה א

By: זהר אביתר דוור
Published in: 202.4021
SDGs : SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ראה סילבוס בקורס 4020 בסמסטר א'.קורס זה הינו המשך לקורס 4020 מסמסטר א' ומותנה ברישום אליו.

כתיבת תגובה