פרקטיקום יישומי מתקדם בפסיכולוגיה -ה"א

פרקטיקום יישומי מתקדם בפסיכולוגיה -ה"א

By: תרצה יואלס
Published in: 202.4507
SDGs : SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ראה סילבוס בקורס 4506 בסמסטר א'.קורס זה הינו המשך לקורס 4506 מסמסטר א' ומותנה ברישום אליו.

כתיבת תגובה