פרקטיקום בפסיכותרפיה א – חלק ב

פרקטיקום בפסיכותרפיה א – חלק ב

By: מיכל וינר
Published in: 202.4132
SDGs : SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ראה סילבוס בקורס 4131 בסמסטר א'.קורס זה הינו המשך לקורס 4131 מסמסטר א' ומותנה ברישום אליו.

כתיבת תגובה