פרה פרקטיקוםבנוירולוגיה ונוירופסיכולוגיה

פרה פרקטיקוםבנוירולוגיה ונוירופסיכולוגיה

By: רויטל פישר
Published in: 202.4327
SDGs : SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: ראה סילבוס בקורס 4326 בסמסטר א'.קורס זה הינו המשך לקורס 4326 מסמסטר א' ומותנה ברישום אליו.

כתיבת תגובה