פערים חברתיים במהלך החיים

פערים חברתיים במהלך החיים

By: אסף לבנון
Published in: 204.303
SDGs : SDG 01, SDG 10  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: גישת מהלך החיים מתמקדת בקשר הדינמי בין מבנה החברה, התנהגות הפרט ותהליכישינוי חברתי. היא בוחנת כיצד מקומו של הפרט במבנה ה חברתי (כגון מין, מוצאאתני ומעמד חברתי-כלכלי), בחירותיו, יחסיו עם הסובבים אותו ותהליכיםהיסטוריים מעצבים את סיכויי החיים ש

כתיבת תגובה