ניתוח תלת ממדי בממ"ג- קורס מתקדם

ניתוח תלת ממדי בממ"ג- קורס מתקדם

By: בוריס פורטנוב
Published in: 213.414
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס יגדיר ויפרט את המרכיבים עקרונות תופעות בולטות ותהליכי פיתוח שלמערכות תלת-ממד במערכות מידע ג"ג. הלימודים יתרכזו ב צד הישומי של המערכות הללו כגון פתרוונת לסוגיות שונות של תכנון בתחומים שונים – תכנון ופיתוח עירוני ואזורי ניטור איכות ה

כתיבת תגובה