מה בעצם עושים כשחוקרים תקשורת? סיפורים מ

מה בעצם עושים כשחוקרים תקשורת? סיפורים מ

By: יונתן כהן
Published in: 208.2049
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: הקורס נועד להכיר לתלמידים את המחקר שנעשה בתקופה זו בחוג לתקשורת. בכלדרישות הקורס:שיעור יבקרו אחד המרצות או המרצים ויציגו מחקרים שבהם הם עוסקים או עסקובדגש על תהליך המחקר, הקשיים וההתלבטויות. לאחר ההרצאה יתקיים דיון במחקרשינהלו התלמידים ושי

כתיבת תגובה