מדינת הרווחה – נשים

מדינת הרווחה – נשים

By: אורית ברשטלינג
Published in: 288.1727
SDGs : SDG 01  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מטרות הקורס הן: (1) להכיר מושגי יסוד הקשורים למדינת הרווחה ולהתוודעלתמורות שחלו בה לאורך השנים ; (2) ללמוד על הקשר בין ע בודה סוציאלית לביןמדינת הרווחה ; (3) לנתח באופן ביקורתי את מדיניות הרווחה כלפי אוכלוסיותיעד שונות. במהלך השיעורים הסטודנ

כתיבת תגובה