מדינת הרווחה – גברים

מדינת הרווחה – גברים

By: אדיר אדלר
Published in: 288.1629
SDGs : SDG 01  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מטרות הקורס: מטרות הקורס הן: (1) להכיר מושגי יסוד הקשורים למדינת הרווחהולהתוודע לתמורות שחלו בה לאורך השנים ; (2) ללמוד על הקשר בין עבודהסוציאלית לבין מדינת הרווחה ; (3) לנתח באופן ביקורתי את מדיניות הרווחהכלפי אוכלוסיות יעד שונות. במהלך הש

כתיבת תגובה