מבט פסיכולוגי -תרבותי על אמהות

מבט פסיכולוגי -תרבותי על אמהות

By: חני ישראלי
Published in: 212.2898
SDGs : SDG 10, SDG 03, SDG 04, SDG 05  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: לאמהות יש מקום מרכזי ומורכב בחברה. מצד אחד, אנחנו משבחים ומהללים את אהבתהאם ואת תפקידה החיוני והמכריע בגידול ילדיה, ומצד שני, החברה המערבית נוטהללהטיל על האם אחריות בלעדית וטוטאלית על גידול הילדים, ולהפנות אליה אצבעממאשימה. לא פלא שאמהות נו