מבוא לכלכלה חברתית- נשים

מבוא לכלכלה חברתית- נשים

By: אמירה שטרן
Published in: 288.1705
SDGs : SDG 01, SDG 08  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מטרת הקורס להביא את הסטודנטים להבנה בסיסית של מושגים ותהליכים כלכליים, עםדגש על המשק הישראלי. הקורס יתמקד במושגי יסוד בכ לכלה, הבחנה בין מיקרו כלכלהומאקרו כלכלה, הגדרת בעיות כלכליות ודרכי פיתרונן, הכרת השווקים השונים והקשרביניהם, הבנת המדי

כתיבת תגובה