מבוא ליחסי אדם סובב

מבוא ליחסי אדם סובב

By: שלומית פז
Published in: 201.1106
SDGs : SDG 06, SDG 07, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 First Semester |  Link
Description: שם הקורס בעברית: מבוא ליחסי אדם סובבשם הקורס באנגלית: Introduction to human-environment relationshipמס' קורס: 201.1106סמ סטר: א', תשפ"בנושא הקורס: יחסי האדם וסביבתו – משאבי הסביבה, המשבר הסביבתי, קיימות ופיתוח בר קפירוט מקוצר של תכניו:הקורס

כתיבת תגובה