מבוא לחינוך מיוחד

מבוא לחינוך מיוחד

By: נירית קרני-וייזר
Published in: 212.1440
SDGs : SDG 04, SDG 10  |  Units: Humanities  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: במהלך הקורס הסטודנט יכיר את חוקי החינוך המיוחד והשילוב, את הזכויותוהמענים הקיימים עבור האוכלוסייה. הסטודנטים ילמדו על ה לקויות השונות,הגורמים והמאפיינים של כל לקות. ילמדו תיאוריות ומודלים לעבודה עם ילדיםואנשים עם לקויות. נכיר את מסגרות הלימ