כתיבה ועריכה עיתונאית – "הכרמלית"

כתיבה ועריכה עיתונאית – "הכרמלית"

By: מאיה הורודניציאנו
Published in: 208.2023
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: בקורס זה נלמד את יסודות העריכה והכתיבה החדשותית, תוך התנסות מעשיתדרישות הקורס:שבמסגרתה נייצר תכנים למגזין המקוון של החוק לתקשורת – "הכרמלית". ביןהיתר, נלמד לשכתב ידיעות, לזהות ולהציג סיפור, לעבוד מול מקורות, לאסוףומידע ולכתוב ידיעות חדשותיו

כתיבת תגובה