חשבונאות ניהולית

חשבונאות ניהולית

By: סטפני דאו
Published in: 209.416
SDGs : SDG 09  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: שיטות תמחיר בסיסיות העמסת עלויות התאמה לתהליכי יצור קביעת מחיריםהערכת תפוקות מימון והשקעות תמחיר תרומה ותמחיר ספיג ה האספקטיםהישומיים של טכניקות תמחיר שונות תקצוב ובקרה.