התנהלות פיננסית במשפחות בעוני

התנהלות פיננסית במשפחות בעוני

By: הילה יבנאי-טל הילה יבנאי-טל
Published in: 288.3187
SDGs : SDG 01  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: מטרת הקורס הינה להקנות לעובדים הסוציאליים העתידיים, מיומנויות וידעחיוניים שיתווספו לארגז הכלים שלהם לטיפול במשפחות המצוי ות בעוני ובמצוקהכלכלית. הקורס ישלב בין תיאוריה לפרקטיקה, יקנה כלים פרקטיים בפן הכלכליוהתעסוקתי, ויסייע בהבנת חשיבות תחומ

כתיבת תגובה