הערכת קמפיינים

הערכת קמפיינים

By: נחמה לואיס פרסקי
Published in: 208.4529
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: תקשורת אסטרטגית כרוכה לעתים קרובות בקמפיינים שמטרתם להביא לשינוי חברתידרישות הקורס:או שינוי בהתנהגות. מרכיב חשוב בתכנון וביצוע קמפיין הוא הערכה. הערכתקמפיין יכולה להיעשות במגוון של דרכים, לרבות ניסויים, סקרים, קבוצות מיקודוראיונות. במהלך הק

כתיבת תגובה