הכנת תכנית אסטרטגית ביחסי ציבור

הכנת תכנית אסטרטגית ביחסי ציבור

By: ערן כתר
Published in: 208.4533
SDGs : SDG 16  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: פיתוח אסטרטגיה ליחסי ציבור הינו תהליך אנליטי מעמיק המתבסס על עריכת מחקרדרישות הקורס:שוק ומהווה חלק מגיבוש האסטרטגיה השיו וקית הכוללת של הארגון. השלביםהעיקריים בהכנת התוכנית האסטרטגית כוללים ביצוע ניתוחי עומק של הלקוח, קהליהמטרה והסביבה העסקי

כתיבת תגובה