הדרכה לפרקטיקום שיקומי – חלק ב

הדרכה לפרקטיקום שיקומי – חלק ב

By: אביטל ביתן
Published in: 202.4443
SDGs : SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ראה סילבוס בקורס 4442 בסמסטר א'.קורס זה הינו המשך לקורס 4442 מסמסטר א' ומותנה ברישום אליו.

כתיבת תגובה