ארגונים ודפוסי תעסוקה

ארגונים ודפוסי תעסוקה

By: עינת לביא
Published in: 289.1049
SDGs : SDG 08, SDG 10, SDG 05, SDG 01  |  Units: Social Welfare & Health Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: כחלק מהשינויים מרחיקי הלכת שהתרחשו בשוק העבודה וכתוצאה מכך באופןפעולתם של ארגונים מסוגים שונים בעשורים האחרונים, השתנו ד פוסי התעסוקה המסורתיים.מטרת הקורס היא להקנות ידע לגבי תופעות חברתיות וארגוניות של שוק העבודההרלוונטיות לשינויים הללו, כמ

כתיבת תגובה