Add Your Heading Text Here

E-WEB-Goal-01
E-WEB-Goal-02
E-WEB-Goal-03
E-WEB-Goal-04
E-WEB-Goal-05
E-WEB-Goal-06
E-WEB-Goal-07
E-WEB-Goal-08
E-WEB-Goal-09
E-WEB-Goal-10
E-WEB-Goal-11
E-WEB-Goal-12
E-WEB-Goal-13
E-WEB-Goal-14
E-WEB-Goal-15
E-WEB-Goal-16
E-WEB-Goal-17

מחקר

החל בשמורת הר הכרמל, דרך מרכז העיר חיפה ועד הים התיכון – המעבדה החיה שלנו מקדמת את המחקר ואת ההטמעה של פתרונות בעלי השפעה גלובלית.
אוניברסיטת חיפה מתחייבת למחקר ולפיתוח בר־קיימה באמצעות הנעה לפתרונות יישומיים בתחומים שונים, כמו בריאות וניהול משאבי טבע וסביבה. 

עיקרי הדברים

אוניברסיטת חיפה ציון מחקר

SDG ציון מחקר
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.