דו״חות

דו״ח על יעדי פיתוח בר-קיימה נובמבר 2022 

דו״ח על יעדי פיתוח בר-קיימה נובמבר 2021

דו"ח טביעת רגל פחמנית 2023