הדרכה לפרקטיקום קליני – חלק ב

הדרכה לפרקטיקום קליני – חלק ב

By: כרמל רונן אילון
Published in: 202.4452
SDGs : SDG 17  |  Units: Social Sciences  | Time: 2021/2022 Second Semester |  Link
Description: ראה סילבוס בקורס 4451 בסמסטר א'.קורס זה הינו המשך לקורס 4451 מסמסטר א' ומותנה ברישום אליו.

כתיבת תגובה